Logo DarkLogo Light

ثبت نام آنلاین

فرم ثبت نام آنلاین آموزشگاه

ضمن تشکر بابت ثبت نام آنلاین، یادآور می‌شویم که تکمیل این فرم، تنها پیش ثبت نام و اعلام آمادگی شما جهت شرکت در دروه آموزش انتخاب شده می‌باشد. پس از تکمیل نیاز به پرداخت هزینه‌ای ندارید. پس از ثبت نام همکاران ما جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت و در صورتی که زمان و شرایط کلاس مطابق میل شما بود با پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه پیش ثبت نام خود را قطعی می‌کنید تا ظرفیت کلاس برای شما محفوظ بماند.