آموزش مانیکور

 

آموزه های این دورهشما با گذراندن این دوره از آموزش می‌توانید تخصص لازم را در شناسایی انواع ابزارهای مانیکور را بدست آوريد. و همچنين نحوه آموزش ويتامين كردن و ماساژ دست‌ها را فرا گيريد. داشتن مهارت بالا لازمه این هنر می‌باشد تا مشتری بتواند به شما اعتماد کند. ما در این دوره به شما می‌آموزیم که چگونه روش‌های مانیکور را اجرا و ناخن‌ها را تقویت کنید.

سرفصل‌هاي دوره آموزشي مانیکور

 • مشاوره و پذیرش مشتری
 • آلودگی زدایی محیطی
 • حفاظت و بهداشت فردی
 • شناسایی ابزارهای مانیکور
 • نحوه آموزش ماساژ دست ها
 • نحوه کار با انبرهای مخصوص مانیکور
 • آموزش سوهان کشی حرفه ای
 • استفاده از کرم و فرچه مخصوص
 • نحوه استفاده از برق ناخن
 • نحوه استفاده از انواع لاک های ناخن
 • آموزش مراقبت های ناخن
 • آموزش تقویت ناخن ها
 
نام دوره مانيكور
پیش نیاز-
مدت زمان آموزش8 ساعت
مدت زمان آموزش تخصصي16 ساعت
مدت زمان آموزش فوق تخصصي16 ساعت
مدرك• فرم دادن به ناخن دست سازمان فني و حرفه‌اي
• مدرك گذرمهارتي آموزشگاه
• مدرك بين المللي
زمان برگزاري دوره هاي گروهي و نيمه گروهيروزهاي دو‌شنبه از ساعت 10 الي ۱۷
زمان برگزاري دوره هاي خصوصيبا هماهنگي هنرجو و مدرس